Voorwaarden


Lees deze voorwaarden goed door voordat je bij ons op zangles gaat. Zo voorkom je verrassingen. Wanneer de factuur betaald is gaan wij ervan uit dat jij (of als je jonger dan 18 jaar bent je ouder of voogd) akkoord bent met onderstaande voorwaarden.


Inschrijven, Betalingen en Opzeggen
  • Je kan op elk moment beginnen met zangles voor minimaal 1 lesblok van 10 weken.

  • Lessen die voor een bepaald lesblok zijn aangekocht zijn alleen geldig in dat lesblok en komen te vervallen als het blok voorbij is. Wij werken dus niet met een zogenaamd strippenkaart systeem. Een overzicht van de lesperiodes vind u hier.
  • De lessen worden per lesblok op voorhand ingepland in samenspraak met de docent.

  • Je betaalt maandelijks voor je lessen via automatische incasso. De eerste betaling doe je handmatig via iDeal of creditcard. Met deze betaling geef je ons toestemming om te kunnen incasseren tot opzegging. Wij sturen je met die factuur ook alle voorwaarden nog een keer mee.

  • Opzeggen kan per lesblok. LET OP: wij hanteren daarbij een opzegtermijn van 1 maand! Opzeggen kan door een mailtje te sturen naar zangles@theamsterdamvocalcompany.nl. Vermeld hierin je volledige naam, jouw docent en de reden van opzegging.

Verzuim
  • Indien een leerling door overmacht verhinderd is en dit minimaal 24 uur van tevoren aangeeft heeft de leerling recht op een inhaalles, MITS de docent daar mogelijkheid toe ziet.

  • Indien een leerling binnen een tijdsbestek van 4 weken nóg een les verzuimd heeft de leerling geen recht op een inhaalles.

  • Indien een leerling later dan 24 uur voor aanvang van de zangles afzegt wordt deze les in rekening gebracht. De leerling heeft in dit geval geen recht op een inhaalles.

  • Indien de docent verhinderd is wordt in overleg met de leerling een inhaalles gepland of er wordt een vervanger ingezet door The Amsterdam Vocal Company.

  • Restitutie van het reeds betaalde lesgeld is in geen geval mogelijk